Archiwalne postępowania i badania rynku

Pozycje 1-25 z 602  pokazuj  pozycji

Kategoria
N/1/0128/2018 Serwis sprzętu i oprogramowania w centralnym systemie kopii zapasowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi TI043 Usługi utrzymania i naprawy sprzętu IT 2019-01-02 2019-01-09 12:00 Leszek Filipski
P/4/0114/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Kaliszu Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-21 2019-01-23 10:00 Adam Sobczyński
N/1/0098/2018 Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie wykonania badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie badania kabli SN i oceny procesów starzeniowych w ramach projektu SORAL. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi ME007 Kable elektroenergetyczne SN 2018-12-19 2019-02-11 12:00 Jolanta Skocka
P/1/0121/2018 Wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi TI039 Usługi rozwoju oprogramowania 2018-12-18 2019-02-12 14:00 Leszek Filipski
P/5/0129/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć. Oddział Koszalin Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-14 2019-01-25 11:00 Andrzej Łuniewski
P/6/0124/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział w Olsztynie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-13 2019-01-18 11:00 Artur Małek
P/1/0092/2018 Dostawa magazynu energii Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Dostawy ME079 Pozostałe materiały elektroenergetyczne 2018-12-12 2019-01-21 12:00 Jolanta Skocka
P/1/0092/2018 Dostawa magazynu energii Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Dostawy ME079 Pozostałe materiały elektroenergetyczne 2018-12-12 2019-01-21 12:00 Jolanta Skocka
P/7/0113/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć EOP O/Płock Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-11 2019-01-15 10:00 Magdalena Klimuk
P/7/0113/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć EOP O/Płock Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-11 2019-01-15 10:00 Magdalena Klimuk
P/5/0117/2018 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi SE001 Usługi związane z eksploatacją sieci 2018-12-10 2019-01-22 10:00 Andrzej Łuniewski
P/5/0117/2018 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi SE001 Usługi związane z eksploatacją sieci 2018-12-10 2019-01-22 10:00 Andrzej Łuniewski
P/5/0117/2018 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi SE001 Usługi związane z eksploatacją sieci 2018-12-10 2019-01-22 10:00 Andrzej Łuniewski
N/1/0116/2018 Przeprowadzenie szkoleń na Poligonie Szkoleniowym EOP w 2018-2019r. - CZĘŚĆ III Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2018-12-10 2018-12-21 10:00 Jolanta Skocka
N/1/0102/2018 Modernizacja systemu AV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi MA007 Sprzęt AGD, RTV i multimedialny 2018-12-06 2018-12-21 09:00 Jolanta Skocka
P/9/0107/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć . Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-04 2019-01-22 11:00 Monika Nowicka
P/9/0107/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć . Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-04 2019-01-22 11:00 Monika Nowicka
N/1/0111/2018 Budowa systemu zarządzania planami inwestycyjnymi i remontowymi w środowisku IBM Planning Analytics. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy TI003 Oprogramowanie dedykowane specjalistyczne 2018-12-03 2018-12-10 12:00 Leszek Filipski
N/1/0111/2018 Budowa systemu zarządzania planami inwestycyjnymi i remontowymi w środowisku IBM Planning Analytics. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy TI003 Oprogramowanie dedykowane specjalistyczne 2018-12-03 2018-12-10 12:00 Leszek Filipski
N/1/0109/2018 Świadczenie usług cateringowych na Poligonie Szkoleniowym EOP Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 12 Świadczenia dla pracowników 2018-11-28 2018-12-05 11:00 Anna Nowak
N/1/0060/2018 Wykonanie projektów wykonawczych instalacji, przesyłu oraz monitorowania Systemów Zabezpieczenia Technicznego na obiektach Działów Usług Sieciowych ENERGA-OPERATOR SA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi FM003 Ochrona techniczna 2018-11-27 2018-12-07 11:00 Anna Nowak
N/1/0097/2018 Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby laboratorium telekomunikacyjnego ICT-LAB Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2018-11-09 2018-11-22 12:00 Leszek Filipski
N/1/0090/2018 Dostawa dwóch macierzy dyskowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy TI021 Macierze, półki dyskowe 2018-10-23 2018-11-06 12:00 Leszek Filipski
N/1/0089/2018 Dostawa 21 serwerów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy TI023 Serwery 2018-10-19 2018-10-31 12:00 Leszek Filipski
P/1/0088/2018 Dostawa i montaż transformatorów 110/15 kV Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy ME001 Transformatory WN/SN 2018-10-17 2018-12-18 11:00 Stanisław Hejna

Klucz tooltipa:

# PL:

pickcategorysearchnoactionwrapper

pickcategorysearchwithactionwrapper

  Numer Nazwa