Aktualne postępowania i badania rynku

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

Kategoria
P/1/0126/2018 Dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-01-11 2019-02-13 11:00 Jolanta Skocka
P/1/0121/2018 Wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi TI039 Usługi rozwoju oprogramowania 2018-12-18 2019-02-12 14:00 Leszek Filipski
P/1/0125/2018 Dostawa rozłączników napowietrznych SN w obudowie zamkniętej z telesterowaniem Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy ME048 Rozłączniki SN do linii napowietrznych z napędem ręcznym 2018-12-27 2019-01-30 11:30 Katarzyna Kukulska
P/5/0129/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć. Oddział Koszalin Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-14 2019-01-25 11:00 Andrzej Łuniewski
P/3/0123/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Gdańsku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-24 2019-01-24 10:00 Beata Bykowska
N/1/0098/2018 Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie wykonania badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie badania kabli SN i oceny procesów starzeniowych w ramach projektu SORAL. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi ME007 Kable elektroenergetyczne SN 2018-12-19 2019-02-11 12:00 Jolanta Skocka
N/1/0003/2019 Realizacja usług serwisu oprogramowania IBM. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi TI041 Usługi wsparcia 2019-01-22 2019-02-04 12:00 Leszek Filipski

Klucz tooltipa:

# PL:

pickcategorysearchnoactionwrapper

pickcategorysearchwithactionwrapper

  Numer Nazwa