Aktualne postępowania i badania rynku

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
P/7/0113/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć EOP O/Płock Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-11 2019-01-15 10:00 Magdalena Klimuk
P/1/0092/2018 Dostawa magazynu energii Postępowanie publiczne jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.dialogue_competition Dostawy ME079 Pozostałe materiały elektroenergetyczne 2018-12-12 2019-01-10 12:00 Jolanta Skocka
P/5/0117/2018 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi SE001 Usługi związane z eksploatacją sieci 2018-12-10 2019-01-10 10:00 Andrzej Łuniewski
P/9/0107/2018 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć . Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane IU001 Roboty budowlane 2018-12-04 2019-01-09 11:00 Monika Nowicka
P/1/0088/2018 Dostawa i montaż transformatorów 110/15 kV Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy ME001 Transformatory WN/SN 2018-10-17 2018-12-18 11:00 Stanisław Hejna
P/1/0061/2018 Zakup liczników liczników zdalnego odczytu 2019-2020 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2018-08-29 2018-12-27 10:00 Stanisław Hejna
N/1/0102/2018 Modernizacja systemu AV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi MA007 Sprzęt AGD, RTV i multimedialny 2018-12-06 2018-12-21 09:00 Jolanta Skocka
N/1/0116/2018 Przeprowadzenie szkoleń na Poligonie Szkoleniowym EOP w 2018-2019r. - CZĘŚĆ III Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2018-12-10 2018-12-21 10:00 Jolanta Skocka

Klucz tooltipa:

# PL:

pickcategorysearchnoactionwrapper

pickcategorysearchwithactionwrapper

  Numer Nazwa