Dostawa modemów TETRA wraz z antenami, odgromnikami oraz akcesoriami, na potrzeby projektu SmartGrid.

  • Numer Projektu P/1/AZ/00113/17

Pobieranie Specyfikacji

Nazwa pliku Opis pliku Wersja
(2018-02-26) 01 Zał. 1 do SIWZ-umowy - Opis przedmiotu zamówienia.docx 1
(2018-02-26) 06 Zał 6 do SIWZ - Wzór umowy.docx 1
(2018-02-26)-Zmiany_w tresci_SIWZ.docx 1
(2018-03-05) 06 Zał 6 do SIWZ - Wzór umowy.docx 1
(2018-03-05)-Zmiany_w tresci_SIWZ.docx 1
00 SIWZ.docx 1
01 Zał. 1 do SIWZ-umowy - Opis przedmiotu zamówienia.docx 1
02 Zał. 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx 1
03 Zał. 3 do SIWZ - JEDZ.zip 1
04 Zał. 4 do SIWZ - Scenariusz prezentacji.docx 1
05 Zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx 1
06 Zał 6 do SIWZ - Wzór umowy.docx 1
06_2 Zał. 2 do umowy - Wzór protokołu odbioru.doc 1
06_3 Zał. 3 do umowy - Oświadczenie dot. e-faktur.docx 1
07 Zał 7 do SIWZ - Wzór gwarancji.docx 1
2018-OJS025-054958-pl.pdf 1
Zestawienie_ofert-P_1_AZ_00113_17.pdf 1